Jste zde

Hipoterapie

Hipoterapie:


Jezdecký klub Opava – Kateřinky se již víc jak dvě desítky let věnuje hipoterapii. Jedná se o speciální metodu léčby tělesně, či duševně hendicapované dětí, která je postave na aktivním kontaktu dítěte a koně.  Jezdecký klub má pro tuto léčbu speciálně vycvičeného koně a disponujeme i speciálně upravenou nástupní rampou pro jednodušší manipulaci s klienty. V této odborné činnosti především spolupracujeme s mateřskými školkami a dětskými centry, např.: Mateřská školka Elišky Krásnohorské, Kojenecký ústav Opava.


Princip a působení hipoterapie


Hipoterapie je léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod (např. Vojtova metoda), kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna.Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Jiný podobný prostředek, který by umožňoval klientovi po dobu terapie stimulaci zdravého pohybu na bázi bipedální lokomoce (tj. chůze) ve fyzioterapii v současnosti, není k dispozici. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky klienta při terapii s koněm, k dispozici je metoda, která umožňuje dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce klienta.


Indikace a kontraindikace pro hipoterapii • Hipoterapie se může aplikovat již od věku 6 měsíců, horní hranice není neurčena.

 • Hipoterapií se dá ovlivnit jakákoli pohybová a posturální porucha – nejčastější indikace jsou z neurologie a ortopedie.

 • Mezi hlavní kontraindikace k hipoterapii patří nepřekonatelný strach z koně, luxace kyčlí, alergie na koňskou srst a prostředí, jakékoli akutní zdravotní stavy a otevřené rány.

Bezpečnost při hipoterapiiTým provádějící hipoterapii • Odborný lékař – indikuje a doporučuje hipoterapii.

 • Fyzioterapeut nebo ergoterapeut se specializačním kurzem hiporehabilitace – provádí a vede vlastní hipoterapii. Vybírá koně pro klienta tzv. na míru, určuje polohou na koni, tempo kráčejícího koně a délku terapie i celé intervence. Musí být přítomen při každé hipoterapii.

 • Asistent – proškolená osoba, která asistuje klientovi a jistí ho ze strany koně během hipoterapie.

 • Cvičitel koní pro hiporehabilitaci - odpovídá za výběr koně a jeho výcvik.

 • Vodič koně – vede koně během hipoterapie.

 • Hiporehabilitační kůň – speciálně vybraný a vycvičený kůň pro hiporehabilitační účely. Je vycvičen tak, aby reagoval jen na pokyny vodiče. Normálně koně reagují na určité pokyny nohou, ale tento kůň nemůže. Musí si zvyknout, že tyto pokyny nejsou platné. Například pohybově omezení lidé totiž nohy necítí a do koně kopou.

Struktura terapeutické jednotky • Pouze v individuální formě, tzn. s každým klientem pracuje jeden terapeut.

 • Terapeutická jednotka hipoterapie obvykle trvá 15–20 minut ve frekvenci 2krát týdně, záleží na zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli.

 • Celkové trvání by mělo být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz (např. dětská mozková obrna) hipoterapie se může aplikovat až několik let.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hipoterapie

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

Chyba | Jezdecký klub Opava-Kateřinky

Chyba

Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.
slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer